Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Recursos Humans i Administració

Responsable

Sra.   Lourdes Llorente i Sendra

Càrrec

subdirectora general de Recursos Humans i Administració

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Sub-direcció General de Recursos Humans i Administració li corresponen les funcions següents:

a) Planificar i coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.
b) Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.
c) Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.
d) Impulsar i coordinar la política de formació i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.
e) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.
f) Estudiar i supervisar l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.
g) Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores, i la programació i l'execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.
h) Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.
i) Dirigir i supervisar la logística i els afers generals de la seu central del Departament.
j) Coordinar i supervisar el registre general, l'arxiu, el fons documental i les publicacions, així com l'aplicació de les directrius generals en matèria de planificació lingüística.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (02/01/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya