Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a l'Alt Pirineu i Aran

    Organigrama

Adreça
Passatge Alzina, 3
Població
25700  La Seu d'Urgell
Telèfon
973 35 55 52
Fax
973 35 46 65
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Funcions

Representar el Departament en el seu àmbit territorial. Aquest àmbit comprèn les comarques d'Era Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà.

Dirigir les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal que té a càrrec seu,sense perjudici de la dependència funcional per part dels serveis territorials adscrits a les direccions generals corresponents per raó de la matèria.

Exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial.

Formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.

Executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament en l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i els programes aprovats.

Executar i supervisar les tasques d'administració general.

Tramitar els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial, tinguin atribuïda la competència i si s'escau,emetre'n la resolució.

Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.

 Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció del medi ambient, el medi natural, la biodiversitat i els animals de companyia i, en concret, incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors en els termes establerts a la legislació vigent.

Qualsevol altra funció que els sigui encomanada.


data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya