Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre

    Organigrama

Responsable

Sr.   Antonio Súarez Franquet

Càrrec

director dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500  Tortosa
Telèfon
977 49 54 00
Fax
977 49 55 29
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Observacions

Aquesta adreça és la seu oficial de l'IDECE.
Per a consultes sobre temes de carreteres cal adreçar-se al Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre i per les consultes sobre temes d'urbanisme cal adreçar-se al Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.

Funcions

Representar el Departament en el seu àmbit.  Aquest àmbit comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià,la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

Dirigir les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal que té a càrreu seu, sense perjudici de la dependència funcional per part dels serveis territorials adscrits, a les direccions generals corresponents per raó de la matèria.
Coordinar el personal que exerceix la funció en matèria de ports  i costes adscrit  als serveis territorials.

Exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial.

Formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.

Executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament en l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i els programes aprovats.

Executar i supervisar les tasques d'administració general.

Tramitar  els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial, tinguin atribuïda la competència i, si s'escau, emetre'n la resolució.

Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.

 Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció del medi ambient, el medi natural, la biodiversitat i els animals de companyia i, en concret, incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors en els termes establerts a la legislació vigent.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada.data actualització (05/07/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya