Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Trinitat Castro Salomó

Càrrec

directora dels Serveis Territorials a Tarragona

Adreça
Carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset)
Població
43004  Tarragona
Telèfon
977 21 65 62
Fax
977 22 51 58
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

Per a consultes sobre temes de carreteres cal adreçar-se al Servei Territorial de Carreteres a Reus.

Funcions

Representar el Departament en el seu àmbit territorial.  Aquest àmbit comprèn les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

Dirigir les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal que té a càrrec seu, sens perjudici de la dependència funcional que aquestes unitats tenen de les direccions generals corresponents per raó de la matèria.

Coordinar el personal que exerceix la funció inspectora en matèria de ports i costes adscrit als serveis territorials.

Exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial.

Formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.

Executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament en l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i els programes aprovats.

Executar i supervisar les tasques d'administració general.

Tramitar  els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial, tinguin atribuïda la competència i, si s'escau, emetre'n la resolució.

Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.

Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció del medi ambient, el medi natural, la biodiversitat i els animals de companyia i, en concret, incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors en els termes establerts a la legislació vigent.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada.
data actualització (14/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya