Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Dolors Tella Albareda

Càrrec

directora dels Serveis Territorials a Lleida

Adreça
Carrer del Clot de les Monges, 6-8
Població
25007  Lleida
Telèfon
973 03 18 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Observacions

Per a consultes sobre temes de Carreteres cal adreçar-se al Servei Territorial de Carreteres de Lleida, per temes de Transport al Servei Territorial Transports de Lleida.

Funcions

Representar el Departament en el seu àmbit territorial.Aquest àmbit comprèn les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell.
Dirigir les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal que té a càrrec seu, sense perjudici de la dependència funcional per part dels serveis territorials adscrits, a les direccions generals corresponents per raó de la matèria.
Exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial.
Formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.
Executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament en l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i els programes aprovats.
Executar i supervisar les tasques d'administració general.
Tramitar  els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial, tinguin atribuïda la competència i, sis'escau, emetre'n la resolució.
Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.
 Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció del medi ambient, el medi natural, la biodiversitat i els animals de companyia i, en concret, incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors en els termes establerts a la legislació vigent.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada.data actualització (25/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya