Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pere Saló Manera

Càrrec

director dels Serveis Territorials a Girona

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Fax
872 97 53 89
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

El registre i la informació sobre serveis i tràmits els realitza l'Oficina d'Atenció Ciutadana situada a la planta baixa de l'edifici.

Funcions

Representar el Departament en el seu àmbit. Aquest àmbit comprèn les comarques de l'Alt Empordà , el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'estany, el Ripollès i la Selva.

Dirigir les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal que té a càrrec seu, sense perjudici de la dependència funcional per part dels serveis territorials adscrits, a les direccions generals corresponents per raó de la matèria.

Coordinar el personal que exerceix la funció inspectora en matèria de ports i costes adscrit als serveis territorials.

Exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial.

Formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.

Executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament en l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i els programes aprovats.

Executar i supervisar les tasques d'administració general.

Tramitar els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial,  tinguin atribuïda la competència i si s'escau,emetre'n la resolució.

Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.
 Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció del medi ambient, el medi natural, la biodiversitat i els animals de companyia i, en concret, incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors en els termes establerts a la legislació vigent.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada.data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya