Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Teresa San Miguel i López

Càrrec

cap de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, amb rang orgànic de servei, té les funcions següents:

a) Dissenyar i coordinar l'execució dels programes d'orientació i integració socials dels joves tutelats i extutelats i d'inserció sociolaboral i d'habitatge a partir dels setze anys.
b) Coordinar el seguiment dels joves tutelats i extutelats que estan en pisos assistits.
c) Dissenyar i executar les mesures de transició a la vida adulta i d'autonomia personal per a adolescents tutelats.
d) Coordinar les mesures assistencials per a majors d'edat i emancipats i fer-ne el seguiment.
e) Donar suport tècnic a les entitats col·laboradores d'aquesta Àrea, coordinar-les i supervisar-les.
f) Fixar i avaluar els criteris educatius i funcionals dels recursos d'habitatge propis i contractats, així com avaluar els criteris d'eficàcia dels pisos i programes i proposar les modificacions que calguin.
g) Assegurar el seguiment socioeducatiu dels joves extutelats.
h) Promoure l'execució de les actuacions i els programes necessaris per garantir la igualtat d'oportunitats dels joves tutelats i extutelats.
i) Resoldre les peticions d'accés a l'expedient que preveu l'article 117.3 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
j) Resoldre les sol·licituds de prestacions socials de caràcter econòmic per a joves extutelats que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (28/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya