Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió i Control de Joc i Apostes

    Organigrama

Responsable

Sr.   Amadeu Farré i Morell

Càrrec

sub-director general de Gestió i Control de Joc i Apostes

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 639
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 554 15 85

Funcions

a) Supervisar els expedients de concessió d'autoritzacions d'instal·lació, d'obertura i de funcionament de casinos, bingos, salons recreatius i de joc i de totes les modalitats de joc previstes en la normativa, i també per a l'autorització, i la inscripció en els registres corresponents, de les empreses que intervenen en les diverses modalitats de joc i apostes i l'atorgament dels documents professionals relatius a aquestes activitats.

b) Supervisar els expedients d'homologació de models de màquines recreatives i d'atzar i d'autorització d'altres materials de jocs i apostes i la gestió dels registres de models de màquines recreatives i d'atzar.

c) Supervisar els expedients de renovació, caducitat, modificació o revocació relatius als jocs, apostes, empreses, locals i personal a què fa referència l'apartat a d'aquest article.

d) Coordinar i supervisar l'actuació dels serveis territorials competents en matèria de joc i apostes i establir criteris de coordinació funcionals, d'acord amb les instruccions del director o directora general.

e) Donar suport tècnic a la Direcció General perquè planifiqui les inspeccions territorials en matèria de joc i apostes.

f) Coordinar els expedients sancionadors derivats de les actes d'inspecció i informatives en matèria de joc i apostes.

g) Controlar i mantenir el Registre de persones que tenen prohibida l'entrada a les sales de joc a Catalunya.

h) Col·laborar amb la Subdirecció General de Règim Jurídic en l'elaboració de les disposicions normatives en matèria de joc i apostes.

i) Donar suport a la Direcció General en l'elaboració de propostes i en el desenvolupament de projectes de valoració i anàlisi de l'activitat del Departament en matèria de joc i apostes.

j) Controlar i avaluar el compliment de les instruccions dictades per la Direcció General en matèria de joc i apostes.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (19/04/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya