Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Serveis Generals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Agustí Carretero i Palau

Càrrec

cap del Servei de Serveis Generals

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Serveis Generals li corresponen les funcions següents:
a) Gestionar l'atenció al públic i organitzar i gestionar el Registre General i l'Arxiu Central.
b) Planificar les activitats relatives al règim interior dels edificis administratius del Departament.
c) Supervisar i coordinar les funcions que han de garantir la conservació ordinària, el manteniment dels béns
immobles i la seguretat dels edificis administratius del Departament.
d) Impulsar, coordinar i supervisar les obres de condicionament i millora dels edificis i dependències i l'obra
nova del Departament.
e) Coordinar i supervisar els serveis prestats per empreses externes en règim de contracte o concessió
relacionats amb els serveis generals del Departament.
f) Supervisar l'execució de les contractacions en l'àmbit de la seva competència.
g) Impulsar actuacions de bones pràctiques ambientals en els diferents edificis del Departament, de manera
que es fomenti l'estalvi mitjançant un ús racional dels recursos.
h) Supervisar l'emmagatzematge, el control d'existències i la distribució de les publicacions del Departament.
i) Gestionar i controlar els serveis de telefonia del Departament, en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (04/11/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya