Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts

    Organigrama

Responsable

Sra.   Berta Llobera i Corbella

Càrrec

interventora adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Planificar, dirigir, coordinar, verificar i executar, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i en el marc del pla de control financer, les funcions de control i seguiment de subvencions i d'altres ajuts finançats mitjançant fons comunitaris i fons propis, i també les diferents actuacions finançades amb fons comunitaris; fer-ne el control de qualitat corresponent.
b) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries que li competeixen.
c) Actuar, en el marc de la normativa vigent, com a enllaç amb els òrgans corresponents tant d'altres administracions amb les mateixes funcions com de les entitats de dret públic que hi estan vinculades o que en depenen, i també, si escau, amb els òrgans corresponents de la Unió Europea.
d) Gestionar i fer el seguiment del registre de subvencions i ajuts de la Generalitat.
e) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (28/09/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya