Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Intervenció Adjunta per al Control d'Entitats del Sector Públic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ivan Puig Serra

Càrrec

interventor adjunt per al Control d'Entitats del Sector Públic

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Planificar, dirigir, coordinar, verificar, controlar i executar, en l'àmbit del sector públic de la Generalitat i en el marc del pla de control financer, les funcions de control sobre les entitats que integren el sector públic de la Generalitat i sobre les seves entitats participades, excepte les del sector sanitari.
b) Gestionar l'inventari d'ens del sector Administracions públiques de la Generalitat, en l'àmbit economicofinancer i en termes del Sistema Europeu de Comptes, sense perjudici de les competències de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
c) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries que li competeixen.
d) Assessorar els òrgans responsables de gestionar recursos públics en l'àmbit de les entitats públiques en relació amb matèries vinculades a les seves competències, i la Generalitat en matèries relacionades amb les entitats públiques.
e) Coordinar, inspeccionar, assessorar i impulsar les actuacions dels òrgans de control intern de les entitats del sector públic de la Generalitat, excepte les del sector sanitari.
f) Avaluar la situació economicofinancera de les entitats del sector públic de la Generalitat sota els principis d'estabilitat pressupostària i financera.
g) Proposar l'elaboració de disposicions, metodologies i procediments aplicables en l'àmbit del control de les entitats del sector públic de la Generalitat i les seves participades, així com proposar instruccions i directrius per a la supervisió i direcció dels controls realitzats per les societats d'auditoria de comptes o auditors de comptes.
h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (28/09/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya