Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Intervenció Adjunta per a la Fiscalització

    Organigrama

Responsable

Sra.   Virgínia Astigarraga Pallarés

Càrrec

interventora adjunta per a la Fiscalització

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Planificar, coordinar i verificar l'organització, els procediments i les actuacions dutes a terme en l'exercici de la funció interventora, del control posterior i d'altres modalitats de control d'acord amb la normativa vigent.
b) Estudiar les discrepàncies sorgides arran dels reparaments derivats de la funció fiscalitzadora que duen a terme els interventors i proposar-ne la resolució.
c) Elaborar els projectes de disposicions que afecten tant matèries que li competeixen com les diferents unitats que coordina.
d) Promoure la resolució de les consultes i els informes en matèries que li competeixen.
e) Controlar i coordinar les tasques, funcions i competències específiques que necessiten un exercici centralitzat i donar l'assistència oportuna, d'acord amb els criteris i instruccions que la Intervenció General determini.
f) Fer les designacions que escaigui relatives a la comprovació material d'inversions, dins de l'àmbit competencial que li correspon, i també la designació dels representants de la Intervenció General en les meses de contractació de les entitats del sector públic.
g) Proposar i impulsar les directrius d'actuació en la gestió de subvencions i ajuts en coordinació amb les altres intervencions adjuntes de la de la Direcció General de la Intervenció.
h) Analitzar la sostenibilitat financera de les operacions de creació i ús d'actius mitjançant qualsevol negoci jurídic, d'acord amb la metodologia de la comptabilitat nacional.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (28/09/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya