Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Classificació Empresarial i Registres

    Organigrama

Responsable

Sr.   José González Yerbes

Càrrec

cap de l'Àrea de Classificació Empresarial i Registres

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 552 80 90
Fax
93 552 82 84
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Organitzar i supervisar l'activitat de classificació empresarial de la Junta Consultiva i, en particular, organitzar i supervisar les tasques d'anàlisi, gestió i proposta dels actes relatius a les classificacions empresarials que la Comissió de Classificació Empresarial ha d'adoptar.

b) Gestionar el Registre públic de contractes, el Registre oficial d'empreses classificades i el Registre electrònic d'empreses licitadores, i també dur a terme qualsevol altra funció que pugui derivar de l'activitat registral de la Junta Consultiva.

c) Estudiar i analitzar la informació que consta en els registres, a més de la informació dels contractes que aporten els òrgans de contractació.

d) Elaborar la informació per complir les obligacions d'informació estadística previstes a la legislació vigent.

e) Supervisar la documentació que aporten les empreses per a la classificació empresarial i per a la inscripció al Registre electrònic d'empreses licitadores.

f) Facilitar la informació necessària, dins l'àmbit de les seves funcions, perquè la Junta Consultiva pugui redactar el projecte de memòria anual.

g) Gestionar l'arxiu i custodiar la documentació corresponent a les funcions que té encomanades.

h) Donar suport tècnic i administratiu als òrgans de la Junta Consultiva, i impulsar i executar el que acorda.

i) Col·laborar a gestionar els projectes vinculats a la gestió electrònica dels expedients de contractació pública.

j) Dur a terme les tasques que li encarreguin els òrgans de la Junta Consultiva o els seus presidents o presidentes.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (10/06/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya