Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Informes, Estudis i Documentació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Maria Fillol Piera

Càrrec

Cap de l'Àrea d'Informes, Estudis i Documentació

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 552 80 90
Fax
93 552 82 84
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Fer el seguiment, l'anàlisi i recensió de la normativa, la jurisprudència i la bibliografia en matèria de contractació administrativa, autonòmica, estatal i europea i internacional.

b) Elaborar estudis específics sobre aspectes determinats de l'activitat contractual de la Generalitat de Catalunya per impulsar les millores que resultin adequades en aquest àmbit i, en particular, estudiar i proposar les mesures adients per impulsar i implantar la contractació electrònica, en l'àmbit de les seves competències.

c) Col·laborar a redactar els informes, els dictàmens i les recomanacions que hagin de ser aprovats pels òrgans col·legiats de la Junta Consultiva, i també cercar i definir els referents normatius i jurisprudencials d'aplicació.

d) Assessorar els òrgans de contractació dels departaments de la Generalitat de Catalunya, i dels ens que en depenen, en matèria de contractació administrativa, en l'àmbit de les seves competències.

e) Facilitar la informació necessària, dins l'àmbit de les seves funcions, perquè la Junta Consultiva pugui elaborar el projecte de memòria anual sobre la gestió contractual de la Generalitat de Catalunya.

f) Gestionar l'arxiu i custodiar la documentació corresponent a les funcions que té encomanades.

g) Donar suport tècnic i administratiu als òrgans de la Junta Consultiva i impulsar i executar els acords a què arriba.

h) Dur a terme les tasques que li encarreguin els òrgans de la Junta Consultiva o els seus presidents i presidentes.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (13/01/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya