Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Informes, Estudis i Documentació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Maria Fillol Piera

Càrrec

Cap de l'Àrea d'Informes, Estudis i Documentació

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 552 80 90
Fax
93 552 82 84
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Fer el seguiment, l'anàlisi i recensió de la normativa, la jurisprudència i la bibliografia en matèria de contractació administrativa, tant autonòmica, estatal i europea com internacional.

b) Elaborar estudis específics sobre aspectes determinats de l'activitat contractual de la Generalitat de Catalunya per impulsar les millores que resultin adequades en aquest àmbit i, en particular, estudiar i proposar les mesures adients per impulsar i implantar la contractació electrònica.

c) Col·laborar a redactar els informes, les instruccions, els acords i les recomanacions que han d'aprovar els òrgans col·legiats de la Junta Consultiva, i també cercar i definir els referents normatius i jurisprudencials d'aplicació.

d) Assessorar en matèria de contractació pública els òrgans de contractació de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, així com de les entitats que integren l'Administració i el sector públic local català que ho sol·licitin.

e) Facilitar la informació necessària, dins l'àmbit de les seves funcions, perquè la Junta Consultiva pugui elaborar la memòria anual.

f) Gestionar l'arxiu i custodiar la documentació corresponent a les funcions que té encomanades.

g) Donar suport tècnic i jurídic a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva sense perjudici de les funcions assignades específicament per la normativa dels serveis jurídics a l'Assessoria Jurídica i impulsar i executar els acords a què els òrgans col·legiats de la Junta arriben.

h) Dur a terme les tasques que li encarreguin els òrgans de la Junta Consultiva o els seus presidents i presidentes.

i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

 data actualització (22/09/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya