Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Obres, Instal·lacions i Manteniment

    Organigrama

Responsable

Sra.   Àngels Moya i Garcia

Càrrec

cap del Servei d'Obres, Instal·lacions i Manteniment

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00

Funcions

a) Coordinar les obres i les actuacions de condicionament i millora dels edificis i dependències del Departament.
b) Elaborar les directrius i els criteris tècnics, coordinar i supervisar les actuacions per al funcionament correcte de les dependències del Departament pel que fa a les instal·lacions, serveis i subministraments, i vetllar pel seu estat de conservació i manteniment.
c) Examinar els avantprojectes i els projectes d'obres i les seves modificacions i vetllar perquè s'adeqüin a la normativa vigent.
d) Coordinar les funcions conduents a garantir la seguretat en el conjunt de les instal·lacions del Departament.
e) Realitzar estudis de programació, planificació i optimització d'espais i usos impulsant els corresponents projectes de reforma sobre edificis adscrits o gestionats pel Departament.
f) Coordinar les actuacions del Departament, en l'àmbit de la telefonia fixa i mòbil, en tot el que no correspongui a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
g) Coordinar i gestionar l'inventari de béns immobles adscrits al Departament i l'adquisició i l'inventari de béns mobles.
h) Gestionar l'adquisició de material no inventariable i la seva distribució.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (08/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya