Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

    Organigrama

Responsable

Sr.   Manel Nieto Romero

Càrrec

Director de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (VEH)

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 28
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC establertes per la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols en matèria TIC i de ciberseguretat.
b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i dels criteris i directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.
c)Executar i implantar les actuacions TIC del Departament derivades del pla director de les TIC i fer-ne el
seguiment, així com supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.
d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant dels serveis bàsics com del manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació, i vetllar per la implantació adequada en el Departament.
e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposant mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa, i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.
f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.
g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.
h) Determinar criteris per explotar les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de
Catalunya, i avaluar-ne periòdicament la situació al Departament.
i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de
manera preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 del Decret
56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.
j) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment amb el marc normatiu vigent.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (23/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya