Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Navarrete Garcia

Càrrec

subdirectora general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar els objectius del Departament en matèria econòmica, fer-ne el seguiment i controlar-ne l'execució.

b) Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sense perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

c) Coordinar la preparació i l'elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament i tramitar-ne les modificacions.

d) Supervisar i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Departament.

e) Supervisar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments del Departament.

f) Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries.

g) Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

h) Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.

i) Supervisar els expedients patrimonials i coordinar l'inventari dels béns immobles del Departament, i també controlar el seguiment de les subvencions i ajuts que atorga el Departament.

j) Coordinar les actuacions en matèria d'assegurances, cobertures de responsabilitat patrimonial de persones, béns, riscos i garanties a cobrir i tramitar els expedients que en derivin.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

 
data actualització (26/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya