Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pierina Segalà España

Càrrec

sub-directora general de Recursos Humans, Organització i Règim Interior

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00

Funcions

a) Impulsar l'adequació a les polítiques del Govern en matèria de personal, així com supervisar els assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats directives i orgàniques del Departament.
b) Coordinar i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.
c) Supervisar i controlar el règim retributiu, administratiu i disciplinari del personal.
d) Assessorar en matèria de recursos humans i proposar mesures que permetin adequar els efectius a les necessitats de les diferents unitats del Departament.
e) Planificar i supervisar els processos de provisió i de selecció del personal que són competència del Departament.
f) Impulsar i coordinar la detecció de necessitats formatives del personal i supervisar l'elaboració i execució del pla de formació del Departament.
g) Supervisar i fer el seguiment de la negociació laboral en què el Departament participi i aplicar els convenis subscrits.
h) Desenvolupar els programes generals del Departament en matèria d'organització, qualitat i mètodes de treball i noves tecnologies.
i) Supervisar l'elaboració i execució del pla de planificació lingüística del Departament.
j) Coordinar l'actuació del Departament en matèria de prevenció de riscos laborals.
k) Organitzar els serveis de règim interior i administratius del Departament.
l) Impulsar i facilitar la implantació de mesures d'Administració electrònica al Departament.
m) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i accés a la informació pública, així com coordinar les unitats d'informació de les entitats del sector públic adscrites.
n) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.
o) Coordinar i supervisar la presència dels representants del Departament en òrgans col·legiats de Govern, d'entitats amb personalitat jurídica pròpia o de comissions, consells i altres òrgans en què el Departament ha de ser present.
p) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (23/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya