Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pierina Segalà España

Càrrec

subdirectora general de Recursos Humans i Relacions Laborals

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 21 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Sub-direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals té les funcions següents:

a) Impulsar l'adequació a les polítiques del Govern en matèria de personal, així com supervisar els assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats directives i orgàniques del Departament.

b) Coordinar i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal.

c) Supervisar i controlar el règim retributiu, administratiu i disciplinari del personal.

d) Assessorar en matèria de recursos humans i proposar mesures que permetin adequar els efectius a les necessitats de les diferents unitats del Departament.

e) Planificar i supervisar els processos de provisió i de selecció del personal que són competència del Departament.

f) Impulsar i coordinar la detecció de necessitats formatives del personal i supervisar l'elaboració i execució del pla de formació del Departament, sense perjudici de les competències que altres òrgans del Departament tinguin atribuïdes en aquest àmbit.

g) Supervisar la negociació laboral en què el Departament participi i aplicar els convenis subscrits, i fer-ne el seguiment.

h) Coordinar l'actuació del Departament en matèria de prevenció de riscos laborals, sense perjudici de les competències assignades a la Gerència de Serveis Comuns.

i) Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que siguin necessàries per implantar acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals i en matèria de prevenció i formació.

j) Coordinar l'aplicació al Departament del sistema general de gestió de la documentació administrativa, física i electrònica, sense perjudici de les competències assignades a la Gerència de Serveis Comuns.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (27/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya