Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Programes d'Inserció

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Gil Minguell

Càrrec

cap de la Secció de Programes d'Inserció (e.f.)

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 228 56 15
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Secció de Programes d'Inserció té les funcions següents:

a) Coordinar les accions per a la inserció laboral de les persones acollides a l'RMI.
b) Gestionar els plans individuals d'inserció per a les persones acollides a l'RMI en coordinació amb l'atenció primària i les entitats homologades a través dels equips d'assessorament tècnic i fer-ne el seguiment.
c) Gestionar els programes d'acompanyament laboral i les mesures de prospecció a l'empresa per a persones amb especials dificultats d'inserció.
d) Gestionar la qualificació i la inscripció registral de les empreses d'inserció en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya, i coordinar-ne les mesures de foment.
e) Elaborar les ordres de convocatòries de subvencions o ajuts, els procediments i les instruccions necessaris per a la gestió dels programes, si escau, i fer la proposta d'homologació d'entitats prestadores de serveis.
f) Elaborar els criteris que han de regir la valoració i l'atorgament dels projectes i la concessió de subvencions, controlar-ne l'aplicació i elaborar les propostes de resolució, si escau, en concurrència competitiva.
g) Portar a terme, en coordinació amb els diferents òrgans del Departament, el seguiment tècnic i la valoració de les accions objecte de la seva competència.
h) Fer el seguiment dels programes d'ajuts per a la inserció laboral de les persones acollides a l'RMI.
i) Avaluar i controlar la qualitat de les accions realitzades en els programes d'inserció laboral.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (19/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya