Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Registre

    Organigrama

Responsable

Sra.   Francina Recasens Guinot

Càrrec

cap de la Secció

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Secció de Registre té les funcions següents:

a) Gestionar la qualificació i la inscripció al Registre central de cooperatives de Catalunya.

b) Gestionar la qualificació i la inscripció al Registre administratiu de societats laborals de Catalunya.

c) Donar suport al Servei en les funcions relatives a l'aplicació informàtica que gestiona el Registre general de cooperatives de Catalunya i el Registre de societats laborals.

d) Elaborar els informes i els estudis jurídics en matèria de cooperatives i societats laborals que emeti la unitat sobre les funcions que aquesta té atribuïdes amb relació a entitats esmentades, sens perjudici de les funcions d'assessorament i emissió d'informes que corresponen a l'Àrea Jurídica de Treball.

e) Instruir els expedients sancionadors en matèria de cooperatives competència de la Direcció General.

f) Donar suport jurídic als registres territorials de cooperatives.

g) Participar en l'elaboració de projectes i propostes normatives sobre les matèries atribuïdes a la unitat a la qual està adscrita i relatives a cooperatives i societats laborals.

h) Donar suport en la coordinació i seguiment del procediment d'arbitratge i conciliacions del Consell Superior de la Cooperació.

i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (14/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya