Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Anàlisi i Seguiment de les Despeses

    Organigrama

Responsable

Sra.   Esther Pallarols i Llinàs

Càrrec

Subdirectora general d'Anàlisi i Seguiment de les Despeses

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 567 21 20
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar escenaris de projecció de despeses a mitjà i llarg termini per àmbits sectorials i per tipologies de
despesa i fer la proposta de sostres de despesa i de límit de despesa anual.
b) Coordinar l'elaboració del pressupost base dels departaments de la Generalitat i l'anàlisi de les propostes
pressupostàries.
c) Definir directrius per identificar, analitzar objectius i formular indicadors de seguiment en l'àmbit
pressupostari.
d) Coordinar l'elaboració dels informes de seguiment i anàlisi de l'execució dels pressupostos de la Generalitat.
e) Coordinar les comissions interdepartamentals de seguiment d'execució de la despesa i dels plans
departamentals de sostenibilitat econòmica.
f) Coordinar l'elaboració de plans d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics i elaborar materials i
guies de suport i fer propostes i recomanacions sobre mesures per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la despesa
pública.
g) Fer el seguiment i l'anàlisi de l'evolució de les despeses de la Generalitat de Catalunya.
h) Fer informes sobre propostes d'acord, disposicions o actes amb impacte pressupostari.
i) Contribuir a la millora dels sistemes d'informació en l'àmbit de la Direcció General i fer-ne el seguiment.
j) Fer la proposta de formació en matèria d'anàlisi econòmica i pressupostària.
k) Elaborar i coordinar estudis sobre les despeses de la Generalitat.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (29/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya