Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Anàlisi i Seguiment de les Despeses

    Organigrama

Responsable

Sra.   Esther Pallarols i Llinàs

Càrrec

Sub-directora general

Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 567 21 20

Funcions

a) Elaborar escenaris de projecció de despeses a mitjà i llarg termini per àmbits sectorials i per tipologies de
despesa i fer la proposta de sostres de despesa i de límit de despesa anual.
b) Coordinar l'elaboració del pressupost base dels departaments de la Generalitat i l'anàlisi de les propostes
pressupostàries.
c) Definir directrius per identificar, analitzar objectius i formular indicadors de seguiment en l'àmbit
pressupostari.
d) Coordinar l'elaboració dels informes de seguiment i anàlisi de l'execució dels pressupostos de la Generalitat.
e) Coordinar les comissions interdepartamentals de seguiment d'execució de la despesa i dels plans
departamentals de sostenibilitat econòmica.
f) Coordinar l'elaboració de plans d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics i elaborar materials i
guies de suport i fer propostes i recomanacions sobre mesures per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la despesa
pública.
g) Fer el seguiment i l'anàlisi de l'evolució de les despeses de la Generalitat de Catalunya.
h) Fer informes sobre propostes d'acord, disposicions o actes amb impacte pressupostari.
i) Contribuir a la millora dels sistemes d'informació en l'àmbit de la Direcció General i fer-ne el seguiment.
j) Fer la proposta de formació en matèria d'anàlisi econòmica i pressupostària.
k) Elaborar i coordinar estudis sobre les despeses de la Generalitat.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (05/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya