Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General del Patrimoni Mobiliari i Immobiliari

    Organigrama

Responsable

Sr.   Lucas Castaño Sánchez

Càrrec

Subdirector general del Patrimoni Mobiliari i Immobiliari

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 46
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Supervisar, impulsar i gestionar els expedients d'adquisició d'immobles i de drets sobre aquests immobles, en qualsevol de les modalitats admeses en dret per actes entre vius; i també supervisar i coordinar l'administració, explotació i defensa extrajudicial dels béns i drets que integren o han d'integrar el patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.

b) Supervisar la formació i el manteniment de les dades alfanumèriques, gràfiques, urbanístiques i arquitectòniques de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya i la formació i el manteniment de les dades alfanumèriques de l'inventari del patrimoni mobiliari de la Generalitat de Catalunya.

c) Emetre un informe sobre les propostes d'adquisició d'immobles o drets sobre immobles, la modificació, total o parcial, i la resolució dels drets, elaborades pels departaments i el sector públic de la Generalitat de Catalunya, i assessorar-los en aquesta matèria.

d) Preparar els convenis amb altres entitats, tant de dret públic com de dret privat, en matèria patrimonial immobiliària.

e) Estudiar i analitzar les propostes de noves disposicions legals i reglamentàries que se li sotmeten i emetre l'informe corresponent en l'àmbit que li competeix.

f) Emetre un informe de les propostes d'acord del Govern sobre expedients d'adjudicació de concursos per establir els drets reals sobre patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya per construir equipaments.

g) Supervisar la coordinació del disseny dels mòduls de gestió per agilitzar, homogeneïtzar i simplificar els circuits per registrar a l'inventari tots els moviments jurídics, administratius i econòmics que afectin la gestió patrimonial.

h) Supervisar la creació i el manteniment del mòdul d'imputació de la despesa immobiliària, dels informes, els resultats i les propostes de millores adients.

i) Analitzar, des del punt de vista espacial i de la gestió de la despesa, les propostes per optimitzar i racionalitzar el patrimoni immobiliari.

j) Portar a terme les actuacions que, des d'una òptica tecnicoespacial, han de garantir una explotació òptima del patrimoni immobiliari.

k) Supervisar la valoració i anàlisi dels immobles susceptibles d'explotació.

l) Supervisar les modificacions urbanístiques que puguin afectar el patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.

m) Proposar la recollida, l'emmagatzematge, la redistribució o l'alienació dels productes o béns mobles innecessaris o per renovar que es puguin reutilitzar.

n) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

 

 data actualització (18/07/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya