Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Plantilles, Provisió i Nòmines

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Baptista Martí García

Càrrec

sub-director general de Plantilles, Provisió i Nòmines

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80

Funcions

a) Impulsar i aplicar les polítiques en matèria de plantilles i de definició de càrrecs directius i de coordinació, del personal docent dels centres públics, serveis educatius i Inspecció d'Educació, amb la planificació i programació dels recursos, i donar suport a l'actuació dels serveis territorials en la matèria.
b) Impulsar i aplicar les polítiques i procediments en matèria de provisió, amb caràcter definitiu o provisional, dels llocs de treball docents amb personal funcionari o laboral segons escaigui, i donar suport a l'actuació dels serveis territorials en la matèria.
c) Supervisar i controlar l'elaboració de la nòmina del personal docent adscrit al Departament d'Ensenyament, els sistemes de previsió social d'aquest personal i l'aplicació dels crèdits pressupostaris que hi són associats, així com l'elaboració i el seguiment de la proposta d'avantprojecte de pressupost en matèria de personal docent.
d) Tramitar fins a la proposta de resolució els recursos i reclamacions que s'interposin davant del Departament en relació amb la definició i provisió dels llocs de treball docents i les incidències de nòmina.
e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (30/06/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya