Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Assumpta Rocosa Alsina

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 200 29 21

Funcions

a) Alinear les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics del
Departament.
b) Elaborar, desenvolupar, implantar o actualitzar el Pla director de TIC del Departament com a instrument de
definició i de coordinació dels sistemes informàtics, de l'arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha
de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació de tot el Departament.
c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director per
tal d'avaluar-ne els resultats, i vetllar per la qualitat dels productes i serveis rebuts pels subministradors
externs.
d) Proposar el pressupost i la priorització de les actuacions en aquesta matèria.
e) Adoptar i difondre al Departament els mètodes de desenvolupament, les normes, els estàndards i els
protocols sobre les TIC, d'acord amb la política corporativa de l'Administració de la Generalitat.
f) Identificar estratègies d'evolució a nivell tecnològic i funcional, estudiar la viabilitat tècnica i econòmica i
l'aplicabilitat d'innovacions tecnològiques i decidir-ne la implantació, d'acord amb la política corporativa de la
Generalitat.
g) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb la política corporativa, definir la política de
seguretat dels sistemes i la seva recuperació i continuïtat.
h) Garantir la preservació del coneixement estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de
l'Administració de la Generalitat.
i) Mantenir i gestionar les relacions amb els subministradors externs en els termes establerts al contracte de
serveis de telecomunicacions i d'informàtica vigent a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
j) Desenvolupar, implantar i actualitzar els serveis, aplicacions i continguts, així com gestionar el
subministrament d'equipaments TIC als serveis administratius i centres educatius, per atendre els objectius
operatius i la definició de continguts demanades per les unitats directives competents en raó de la matèria,
d'acord amb la programació aprovada.
k) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de Ciberseguretat de l'organisme
competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en
coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment amb el marc
normatiu vigent.
l) Coordinar i realitzar actuacions en relació amb la instal·lació, utilització i manteniment de maquinari,
programari informàtic i serveis de telecomunicació als òrgans dependents del Departament d'acord amb la
programació aprovada.
m) Gestionar el sistema únic d'atenció presencial i remota a l'usuari, en relació amb l'ús de les TIC de gestió i
educatives per a tots els empleats del Departament d'Ensenyament.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (22/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya