Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental del Pla Integral del Poble Gitano


Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00

Funcions

Són funcions de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano:

a) Elaborar i elevar la proposta de Pla integral del poble gitano al Govern per a la seva aprovació.
b) Proposar mesures per coordinar les actuacions previstes en el Pla integral del poble gitano.
c) Proposar actuacions als diferents departaments de la Generalitat en el marc del Pla integral del poble gitano.
d) Encomanar al Consell Assessor del Poble Gitano l'elaboració d'estudis i informes així com ser informat dels que elabori aquest o els seus grups de treball.
e) Fer el seguiment de l'aplicació del Pla integral del poble gitano i avaluar-la per tal d'informar el Govern a través de la presidència de la Comissió Interdepartamental.
f) A la finalització del Pla, presentar conclusions i propostes de futur al Govern de la Generalitat.
g) Coordinar i potenciar les diferents iniciatives socials en aquest àmbit.

Components

La Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano està integrada per:

a) Una presidència, exercida per la persona titular del departament competent en matèria de polítiques d'inclusió social i responsable de l'execució del Pla integral del poble gitano a Catalunya
b) Una vicepresidència, exercida per la persona titular de l'òrgan competent en matèria de desenvolupament comunitari i suport a col·lectius en risc d'exclusió, la qual podrà substituir a la persona que ocupi la presidència en casos d'absència, malaltia o vacant.
c) Les vocalies són ocupades per:
  • Una persona, amb rang mínim de director general, en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents en les matèries següents: Educació, Salut, Treball, Rehabilitació de barris i nuclis antics, Seguretat pública, Sostenibilitat, Joventut, Habitatge, Cultura, Comerç, Justícia, Participació, Acció social, Esport, Política lingüística i Economia. La persona titular del departament respectiu designarà aquestes persones i també una persona substituta.
  • Una persona designada per i en representació de l'Institut Català de les Dones.
  • D'acord amb l'article 5 del Decret 325/2011, de 26 d'abril,  la Direcció General de Coordinació Interdepartamental participa en la Comissió interdepartamental del Pla integral del poble gitano.
d) Una secretaria, exercida per la persona que designi la presidència d'entre el personal del departament competent en matèria de polítiques d'integració i inclusió social i responsable de l'execució del Pla integral del poble gitano a Catalunya.


data actualització (17/06/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya