Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Finançament i Sostenibilitat Financera

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Bassols Santamaria

Càrrec

Subdirectora general de Finançament i Sostenibilitat Financera

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 567 21 20
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Avaluar i fer el seguiment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i dissenyar els mecanismes necessaris per garantir-ne el compliment i fer-ne difusió.
b) Elaborar escenaris de projecció d'ingressos a mitjà i a llarg termini i elaborar la proposta de pressupost
d'ingressos del pressupost anual, sense perjudici de la competència d'altres unitats del Departament.
c) Coordinar les tasques d'elaboració de l'informe econòmic i financer que acompanya el projecte de pressupost
de la Generalitat de Catalunya.
d) Fer el seguiment i anàlisi de l'evolució dels ingressos de la Generalitat.
e) Donar suport tècnic en matèria financera a les unitats que tinguin atribuïdes funcions relatives als òrgans
bilaterals de relació amb altres administracions.
f) Donar suport i participar en les negociacions sobre les relacions financeres entre administracions públiques.
g) Elaborar estudis i propostes sobre models de finançament territorial i elaborar propostes de reformes del
sistema de finançament sobre la base de l'estudi del model vigent i l'anàlisi dels diferents models del sistema
comparat.
h) Elaborar estudis sobre aspectes fiscals i financers en comparació amb altres administracions.
i) Coordinar i elaborar estudis sobre les relacions economicofinanceres entre els diferents nivells de govern.
j) Coordinar les relacions economicofinanceres amb el Consell General de la Vall d'Aran.
k) Fer el seguiment de les inversions públiques efectuades pels diferents nivells de govern a Catalunya.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (29/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya