Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable d'Assessorament Civil en l'àmbit de família

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mercè Cartié Julià

Càrrec

responsable de l'Equip d'Assessorament Tècnic en l'Àmbit de Família

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 - Edifici C, 5a. planta (Ciutat de la Justícia)
Població
08075  Barcelona
Telèfon
93 554 95 91
Fax
93 554 80 36

Funcions

Exercir la direcció tècnica i facultativa de l'Equip de professionals psicòlegs i treballadors social pel desenvolupament de les seves funcions d'assessorament a l'Administració de justícia. 

Revisar i proposar l'actualització de la metodologia i dels protocols d'actuació per a l'elaboració dels informes d'assessorament tècnic, per al seguiment de les relacions familiars i el seu entorn i per a les exploracions judicials dels menors en l'àmbit de la família. 

Coordinar  i organitzar  la implementació de programes d'actuació basats  en tècniques  psicològiques i socials  per donar resposta a la demanda judicial i fiscal i la seva actuació en relació amb l'Administració de justícia.

Analitzar les qüestions problemàtiques i les incidències relatives a l'assessorament als òrgans judicials respecte als membres de la família en conflicte, proposar mesures homogènies i adequades per resoldre-les o prevenir-les i coordinar la seva implementació.

Supervisar i analitzar el funcionament de l'EATAF a nivell de Catalunya en relació a  l'aplicació de les tècniques d'assessorament  psicològiques i socials dels seus professionals, definir i avaluar els estàndards de qualitat i eficàcia del servei, proposar mecanismes per garantir-los i vetllar pel compliment de les funcions del personal de l'equip, de la seva responsabilitat  tècnica, d'atenció al ciutadà i d'exercici professional.

Proposar nous programes, sistemes o mètodes de treball que sintonitzin amb els objectius estratègics i avaluar la seva implantació i reajustaments, per millorar la resposta a la demanda judicial i que doni resposta als canvis sociofamiliars.

Fer el seguiment del grau de compliment de les peticions judicials i de l'estat d'execució  dels programes i contrastar amb  les dades del sistema informàtic per garantir la fiabilitat de tots els paràmetres necessaris de seguiment i avaluació.

Representar l'EATAF en les jornades tècniques, cursos especialitzats, congressos i altres esdeveniments de la seva competència, d'acord amb el seu superior jeràrquic.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (12/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya