Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agència de Salut Pública de Barcelona

Responsable

Sra.   Carme Borrell

Càrrec

gerent de l'Agència de Salut Pública

Adreça
Plaça de Lesseps, 1
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 238 45 45
Fax
93 217 31 97
Contacte
Adreça web

 

NIF

P-5890009-C

 

Funcions

Article 2 dels Estatuts
Finalitats i objectius de l'Agència.
2.1  Constitueix la finalitat de l'Agència de Salut Pública la direcció i la gestió dels centres i serveis de salut pública de la ciutat de Barcelona, a què es refereixen els apartats 2 i 3 de
l'article 1 d'aquests Estatuts.
2.2  Per aconseguir aquesta finalitat, i en el marc de les previsions del Pla de Salut de Catalunya, l'Agència assumirà les funcions de conèixer l'estat de salut de la població i els seus determinants, desenvolupar polítiques per a millorar-lo, i garantir la prestació de serveis. Aquestes funcions es desenvoluparan en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut, la vigilància epidemiològica, i l'atenció als drogodependents.
2.3  En desenvolupament d'aquestes funcions en aquests àmbits, correspon a l'Agència de Salut Pública la prestació dels serveis següents:
a)    Sistemes d'informació sanitària. Recollida i anàlisi de les dades relacionades amb la salut i els seus determinants (registre de malalties, enquestes poblacionals, estadístiques vitals, etc), així com l'elaboració de projeccions i la valoració de necessitats, a més de l'anàlisi d'intervencions i serveis i la seva accessibilitat, efectivitat i eficiència.
b)    Vigilància epidemiològica a la ciutat de Barcelona, i el control de malalties transmissibles
i de brots de qualsevol causa, amb les intervencions apropiades.
c)    Prevenció i promoció de la salut. Això inclou la garantia de la prestació i/o coordinació de determinats serveis preventius de caire clínic i personal (vacunacions, cribratges, prevenció de les drogodependències) o en entorns o col·lectius que precisen intervencions (laboral, escoles, immigració, etc).
d)    Atenció a les drogodependències, amb la gestió de recursos ambulatoris, de reducció de risc, mòbils, i residencials.
e)    Seguretat i higiene dels aliments, cobrint el control sanitari de la distribució i el subministrament d'aliments i begudes i altres productes directament o indirectament relacionats amb el consum humà, i també els mitjans de transport, el control del compliment de les reglamentacions tecnicosanitàries en relació amb els productes de vendes no sedentàries, el control sanitari dels centres d'alimentació, i el control sanitari en l'àrea d'higiene alimentària, escorxadors i indústries del terme municipal.
f)     Control de zoonosi i vectors, incloent els aspectes sanitaris relacionats amb els animals de companyia.
g)    Altres activitats de protecció de la salut, incloent el control sanitari dels aspectes ambientals amb rellevància per a la salut, l'avaluació de l'impacte del medi sobre la salut de les persones, la seva vigilància, i la proposició de mesures preventives o correctores.
h)    Laboratori de salut pública, garantint la disponibilitat de les determinacions analítiques
de recolzament a les activitats de salut pública.
i)     La coordinació i l'enllaç dels serveis de salut pública amb els altres serveis sanitaris i els altres serveis públics a la ciutat, incloent el suport a la coordinació d'activitats i recursos sanitaris, en ordre a facilitar la planificació i la programació, així com l'impuls a la informació i la participació ciutadana en totes les activitats que puguin incidir en la salut a la ciutat.
j)     Totes aquelles que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades i que acordi el Consorci Sanitari de Barcelona. En qualsevol cas, l'Agència de Salut Pública podrà prestar els serveis o projectes sol·licitats per altres agents, sempre que aquests aportin un finançament suficient per a subvenir el seu cost.

Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat
 


Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecte.

Junta de Govern i Comissió Executiva


data actualització (18/10/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya