Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria Executiva

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Maria Guillen Pujol

Adreça
Via Augusta, 202 (Edifici annex)
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 551 69 48

Funcions

- Exercir la direcció administrativa de l'Institut i vetllar perquè els òrgans actuïn d'acord amb els principis d'economia, celeritat i eficàcia.
- Convocar les sessions i les notificacions oportunes per ordre del president.
- Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions de la Comissió Directora.
- Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i amb el vistiplau de la Presidència de la Comissió i donar el curs corresponent als acords que s'adopten.
- Custodiar la documentació de l'Institut.
- Estendre certificació de les actes i altres documents confinats a la seva custòdia amb el vistiplau de la Presidència.
- Desenvolupar la gestió administrativa, econòmica, informàtica i de recursos humans de l'Institut.
- Planificar i executar les tasques associades a l'acreditació i registre de certificats de competència i qualificacions.
- Exercir les funcions de secretari de la Comissió Directora.
- Totes les que siguin inherents a la seva condició i aquelles altres que li delegui el director o directora.
data actualització (15/02/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya