Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Esther Colls Rissech

Adreça
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 40
Fax
93 316 27 41
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

- Proposar, impulsar i executar les actuacions de restauració de patrimoni arquitectònic corresponents al programa anual de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

- Orientar, coordinar i supervisar la redacció de projectes i l'adjudicació i posterior execució de les obres de restauració de béns immobles que tinguin la consideració o tinguin incoat expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional.

- Vetllar per l'execució correcta dels plans directors de les intervencions patrimonials, dels projectes i obres de restauració i dels encàrrecs a tècnics externs, des dels vessants arquitectònic, històric, arqueològic o de restauració de béns mobles i musealització, en coordinació amb la resta d'unitats competents de la Direcció General i dels serveis territorials del Departament.

- Redactar projectes i revisar els projectes lliurats per professionals externs.

- Participar en la redacció de convenis i plecs de condicions de projectes i obres.

- Coordinar la redacció dels projectes i plans directors d'intervencions patrimonials desenvolupats des de la mateixa Secció.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.
data actualització (19/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya