Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Actuacions

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joaquim Folch Soler

Càrrec

cap de la Secció d'Actuacions

Adreça
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 40
Fax
93 316 27 41
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

- Proposar i coordinar la realització d'intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives i d'intervencions integrades en un projecte de recerca.

- Proposar i, si escau, coordinar o executar les intervencions arqueològiques i paleontològiques d'urgència.

- Executar els projectes propis d'intervenció arqueològica i paleontològica de recerca bàsica inclosos en els programes de la Direcció General.

- Preparar i coordinar les sessions de la Comissió Assessora del Servei d'Arqueologia o òrgan que el substitueixi i prestar assessorament en tot allò que necessiti per al desenvolupament de les seves funcions.

- Proposar, impulsar i avaluar les anàlisis pluridisciplinàries per obtenir l'estudi integral dels jaciments arqueològics i paleontològics.

- Fer el seguiment dels resultats científics de les intervencions arqueològiques i paleontològiques i comprovar els aixecaments topogràfics i planimètrics, especialment de manera prèvia al tractament definitiu de les restes i avaluar i acceptar, en coordinació amb els serveis territorials del Departament, les memòries d'intervenció.

- Gestionar i coordinar la conservació, restauració i adequació dels jaciments arqueològics i paleontològics en col·laboració amb els serveis territorials del Departament.

- Proposar, després de fer-ne l'estudi corresponent, les línies de subvencions de concurrència en l'àmbit del patrimoni arqueològic i paleontològic, en coordinació amb els serveis territorials del Departament.

- Fomentar l'elaboració de convenis de cooperació amb la iniciativa privada, amb altres institucions i altres departaments de l'Administració de la Generalitat, i participar-hi, per a la conservació, protecció i millora del patrimoni arqueològic i paleontològic, en coordinació amb les altres unitats de la Direcció General.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.data actualització (19/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya