Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Isnard Blanchar

Càrrec

sub-directora general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni

Adreça
La Rambla, 8 (Palau Marc)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 00
Fax
93 316 27 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

- Impulsar els objectius del Departament en matèria econòmica, fer-ne el seguiment i controlar-ne l'execució.

 

- Coordinar les activitats de seguiment de les entitats adscrites o vinculades del Departament i supervisar i analitzar el compliment dels objectius econòmics dels contractes programa i altres figures anàlogues.

 

- Impulsar i desenvolupar els instruments de planificació del Departament en matèria econòmica i pressupostària, sens perjudici de les funcions del Gabinet Tècnic.

 

- Coordinar la preparació i elaboració de les propostes d'avantprojecte de pressupost del Departament i la tramitació de les seves modificacions.

 

- Supervisar i controlar la gestió econòmica i comptable i la dels recursos patrimonials, així com també la contractació administrativa.

 

- Supervisar la comptabilitat interna i l'habilitació del Departament i el control de les modificacions pressupostàries.

 

- Assessorar en matèria pressupostària i comptable totes les unitats directives del Departament.

 

- Estudiar les propostes i normes internes sobre la gestió econòmica.

 

- Coordinar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments.

 

- Supervisar els expedients patrimonials i l'inventari del Departament.

 

- Donar suport en la determinació del finançament de les inversions del Departament, així com coordinar i supervisar les actuacions d'altres ens en relació amb la gestió de les infraestructures pròpies.

 

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (18/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya