Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta

    Organigrama

Responsable

Sra.   Judith Monje i San

Càrrec

cap del Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta

Adreça
Carrer de Pau Claris, 158-160 3a. planta
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 44 32
Fax
93 567 44 33

Funcions

a)  Tramitar i gestionar les subvencions atorgades pel Departament de Justícia en matèria d'assistència jurídica gratuïta i comprovar les seves justificacions.
b) Sistematitzar i analitzar la informació referent a les actuacions professionals, els mòduls de compensació i la despesa d'assistència jurídica gratuïta, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.
c) Desenvolupar els programes del torn d'ofici i fer propostes de millores.
d) Coordinar el suport tècnic per garantir el funcionament eficient de les diverses comissions territorials d'assistència jurídica gratuïta.
e) Efectuar l'estudi individualitzat, l'anàlisi de la documentació i la proposta de resolució dels expedients de sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta.
f) Tramitar les resolucions i les impugnacions que es deriven dels actes de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona.
g) Elaborar les estadístiques de gestió i anàlisi en l'àmbit de l'assistència jurídica gratuïta.
h) Tramitar i resoldre les insostenibilitats de la pretensió formulades pels advocats designats per a la defensa de les persones sol·licitants d'assistència jurídica gratuïta.
i) Fer el seguiment del desenvolupament informàtic de justícia gratuïta i de la unificació dels sistemes d'informació en coordinació amb l'Àrea TIC del Departament i la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (07/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya