Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Alicia de Peray Baiges

Càrrec

cap del Servei d'Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona

Adreça
Plaça d'Espanya, 1
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 554 27 00
Fax
93 554 27 05

Funcions

Dur a terme la gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics assignats a l'àmbit territorial corresponent.
Fer el seguiment de l'execució del pressupost assignat a l'àmbit territorial.
 
Gestionar el parc mòbil adscrit a l'àmbit territorial corresponent i mantenir actualitzada la base de dades corporativa en aquesta matèria.
 
Gestionar totes les actuacions relacionades amb el condicionament i el manteniment dels edificis i instal·lacions de l'àmbit territorial corresponent.
 
Controlar els subministraments i la gestió dels recursos materials assignats al seu àmbit territorial.
 
Gestionar la subhabilitació i el fons de maniobra assignat al seu àmbit territorial.
 
Controlar els consums de recursos materials de la seva regió policial.
 
Supervisar l'execució dels programes d'actuació preventiva en matèria de riscos laborals en l'àmbit territorial corresponent.
 
Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
 
A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (15/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya