Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge (Agència de l'Habitatge de Catalunya)

Responsable

Sr.   Jordi Sanuy i Aguilar

Càrrec

director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge

Adreça
Carrer d'Aragó, 244-248
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 214 70 00
Fax
93 214 70 60
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

 1.  Seguir i controlar la política de rehabilitació d'habitatges, de programes específics de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics i de mobilització del parc vacant existent.
 2. Dirigir i supervisar les obres de rehabilitació i millora en els habitatges administrats i gestionats per l'Agència.
 3. Donar suport als ajuntaments en els seus programes de rehabilitació d'edificis i d'habitatges i de millora urbana.
 4. Proposar, si escau, a la Presidència de l'Agència, a través de la seva Direcció, les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions en general, en l'àmbit de les seves competències.
 5. Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que es concedeixen  en les diverses línies d'ajuts de la seva competència.
 6. Coordinar i donar suport als programes de remodelació de barris convinguts amb l'Administració de l'Estat i amb els ajuntaments.
 7. Gestionar els plans de rehabilitació de la Generalitat.
 8. Controlar i fer el seguiment de control de qualitat del parc d'habitatges i d'edificis  i gestionar els programes d'inspecció tècnica d'edificis, directament o coordinant les tasques d'agents conveniats.
 9. Autoritzar l'acreditació de laboratoris d'assaigs de l'edificació.
 10. Controlar el sistema de cèdules d'habitabilitat concedides directament  per la Generalitat i supervisar i coordinar les concedides per l'Administració local.
 11. Donar suport tècnic als ajuntaments en operacions d'exercici del dret de tempteig i retracte per l'obtenció d'habitatges o d'edificis d'habitatges per a polítiques socials.
 12. Controlar i fer el seguiment de les polítiques de foment de la sostenibilitat i habitabilitat en l'edificació, tant en obra nova com en la rehabilitació.
 13. Realitzar estudis d'actuacions a executar sobre barris d'àrees en risc de degradació.
 14. Comprovar i verificar l'aplicació del Decret d'ecoeficiència energètica dels edificis de manera conjunta i coordinada amb els col·legis professionals.
 15. Promoure les accions i les mesures que  garanteixin l'accessibilitat física, la sostenibilitat i l'ecoeficiència tant del parc d'habitatge ja construït com del de nova construcció. 
 16. Impulsar i promoure mesures que permetin desenvolupar la recerca, la innovació, la millora de la qualitat i l'excel·lència en la construcció d'habitatges.
 17. Vetllar pel compliment dels paràmetres de qualitat i d'accessibilitat dels habitatges i de les mesures per garantir-ne el bon ús, la conservació i la rehabilitació, i proposar mesures a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana en aquests àmbits mateixos.
 18. Totes les altres que la Direcció de l'Agència li pugui encomanar.


data actualització (09/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya