Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge

    Organigrama

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 01

Funcions

a) Assessorar, coordinar i fer el seguiment dels programes i les línies d'ajuts i prestacions que impulsa la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

b) Elaborar, conjuntament amb els òrgans competents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, els continguts del contracte programa.

c) Vetllar per la correcta execució del contracte programa establert entre el Departament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pel que fa a la definició dels objectius que s'han d'assolir, la previsió dels resultats a obtenir amb la gestió que es dugui a terme i la determinació dels serveis i les activitats de què es fa càrrec.

d) Implementar i coordinar els instruments de seguiment, control i avaluació dels resultats a què l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha de sotmetre la seva activitat.

e) Vetllar per a la correcta aplicació del recursos assignats a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de conformitat amb els compromisos assumits amb el contracte programa.

f) Impulsar la coordinació entre la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Institut Català del Sòl i altres empreses o entitats que s'habilitin, quan actuïn en matèria d'habitatge protegit o de sòl destinat a habitatge protegit, o de remodelació de barris.

g) Realitzar els estudis necessaris per a l'elaboració i el seguiment dels programes de foment de l'habitatge.

h) Assessorar, coordinar i supervisar la informació relativa als plans i programes d'habitatge que gestionen les àrees i unitats de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

i) Impulsar les propostes per a l'elaboració de disposicions de caràcter general i de desplegament de la normativa d'habitatge.

j) Coordinar la planificació territorial que deriva dels plans i programes d'habitatge.

k) Iniciar i instruir els procediments de responsabilitat patrimonial derivats d'actuacions dels òrgans i unitats que depenen de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


data actualització (21/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya