Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya


Adreça
Carrer de Llull, 297-307 4a. planta
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 553 63 64 (Direcció) / 93 553 63 67 (Secretaria)
Fax
93 553 63 98
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'hivern - de l'1 d'octubre al 31 de maig
de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 17:30 h.

Horari d'estiu - de l'1 de juny al 30 de setembre
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

 

NIF

Q0801279A

 

Funcions

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en l'àmbit de Catalunya.

Corresponen al director del Consorci les funcions següents:
a) Ostentar la representació ordinària del Consorci.
b) Gestionar les sol·licituds de recursos de formació professional contínua que es presentin, valorar-les tècnicament i realitzar la gestió pertinent així com l'elaboració de les propostes d'acords en relació amb l'assignació de recursos de formació professional contínua i la seva elevació al Comitè Executiu.
c) Elaboració de les propostes d'acords i la seva elevació al Comitè Executiu en el marc del sistema de formació professional contínua que s'estableixi per la normativa estatal i comunitària.
d) Seguiment i control de les accions formatives.
e) L'elaboració de les propostes d'acords en relació amb les incidències que es presentin en la gestió de les accions formatives i la seva elevació al Comitè Executiu.
f) La gestió de les sol·licituds d'acreditació dels centres de formació professional contínua que es presentin, l'elaboració de les propostes d'acords en relació amb aquestes i la seva elevació al Comitè Executiu.
g) Notificació dels acords d'acreditació dels centres de formació professional contínua adoptats pel Comitè Executiu.
h) Informar el Comitè Executiu del desenvolupament de les seves funcions i de tot el necessari per a l'adequat exercici d'aquestes, així com formular-li les propostes que consideri adequades per al bon funcionament del Consorci.
i) Exercir les funcions d'òrgan de contractació, direcció i gestió del personal propi o adscrit al Consorci.
j) Reconèixer drets, autoritzar, disposar i reconèixer despeses.
k) Administrar el patrimoni del Consorci, d'acord amb les directrius del Comitè Executiu.
l) Vetllar per la conservació i el manteniment de les instal·lacions del Consorci.
m) Vetllar per la millora i la qualitat dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques.
n) Qualsevol altra funció que li sigui expressament encomanada o delegada.

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa. Està integrat per la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives en l'àmbit de Catalunya.

Normativa


data actualització (23/04/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya