Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Nel-lo Ruiz

Càrrec

cap del Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
934 006 980

Funcions

a) Elaborar les propostes de currículum de la formació professional inicial i de les adaptacions curriculars
necessàries per impartir-los a distància, atenent la innovació i les necessitats formatives dels sectors
econòmics.
b) Dissenyar la documentació acadèmica corresponent a la formació professional inicial.
c) Elaborar propostes d'adaptacions curriculars dels cicles formatius de la formació professional inicial i
d'organitzacions curriculars que en facilitin la flexibilització.
d) Elaborar criteris d'avaluació i indicadors del rendiment acadèmic i, si cal, fer propostes de mesures
correctores.
e) Establir els criteris de certificació de la formació del seu àmbit i de les competències, d'acord amb el
sistema general de qualificacions professionals.
f) Elaborar el contingut de les proves d'accés als ensenyaments de formació professional, així com les
d'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior.
g) Organitzar i donar suport en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats
d'ensenyaments no reglats, mitjançant l'experiència laboral o les activitats socials.
h) Donar suport en els processos d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per
qualsevol via de formació i per l'experiència professional.
i) Proposar marcs de col·laboració amb les empreses i altres institucions per a la promoció i implantació de la
formació professional.
j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (22/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya