Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local

Responsable

Sr.   Xavier Torreguitart i Jaile

Càrrec

cap del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local

Adreça
Carrer de Girona, 20
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 567 23 23
Fax
93 567 23 40

Funcions

a) Supervisar i coordinar la planificació, la coordinació, la programació, el control d'execució i l'avaluació de les línies i els programes d'activitats de formació i d'actualització, reflexió i debat adreçats principalment als empleats de l'Administració local.

b) Programar, coordinar i impulsar l'elaboració de propostes i estudis tècnics sobre formació en col·laboració amb els ens locals, i vetllar pel respecte de la paritat de gènere en la composició d'aquests òrgans.

c) Assessorar els ens locals i cooperar-hi en matèria de formació, selecció i altres aspectes que hi estiguin relacionats.

d) Dur a terme el procés de selecció per a l'ingrés en les subescales en què s'estructura l'habilitació de caràcter estatal.

e) Donar suport als òrgans de selecció en el desenvolupament del procés de selecció per a l'accés als cossos d'habilitació de caràcter estatal.

f) Assistir i donar suport tècnic a les entitats locals en matèria de selecció, d'acord amb els convenis que hagin subscrit amb l'Escola.

g) Gestionar la participació en els òrgans de selecció en les convocatòries dels ens locals.

h) Atendre i gestionar les demandes d'homologació d'activitats formatives en l'àmbit de les activitats de formació pròpies del Servei, i emetre'n l'informe.

i) Certificar el valor de la formació del personal funcionari d'habilitació de caràcter estatal als efectes de mobilitat administrativa.

j) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya