Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Ajuts i Contractació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Magdalena Bes Rubio

Càrrec

cap del servei d'Ajuts i Contractació

Adreça
Carrer de Sant Honorat, 1-3
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00
Fax
93 402 46 75

Funcions

Examinar, analitzar i coordinar les propostes de tramitació d'expedients en matèria de contractació, subministraments i patrimoni efectuades per les diferents unitats directives del Departament.

Tramitar i formalitzar tots els expedients relatius a la contractació que són competència del Departament.

Elaborar els expedients que donin lloc a la signatura de convenis amb contraprestació econòmica per part del Departament.

Mantenir i custodiar el fitxer de contractes del Departament i fer la tramitació al Registre públic de contractes.

Controlar la tramitació dels expedients d'adquisició, cessió i arrendament de les finques, els edificis o els locals per a la instal·lació dels serveis del Departament.

Elaborar i actualitzar l'inventari del patrimoni mobiliari i immobiliari adscrit al Departament.

Tramitar les assegurances i les propostes del Departament a la Junta Distribuïdora d'Herències. Coordinar, controlar i supervisar el procediment de tramitació i atorgament de subvencions.

Donar suport i assessorament a les unitats del Departament en qüestions relatives a la contractació i al patrimoni.

Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanadesdata actualització (04/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya