Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Teresa Jiménez Antón

Càrrec

sub-directora general de Recursos Humans

Adreça
Carrer de Sant Honorat, 1-3
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00
Fax
93 402 47 46

Funcions

Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del departament i els seus organismes autònoms.

Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una millor optimització dels recursos humans.

Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

Assessorar les unitats directives i organismes del Departament en matèria de personal i relacions laborals.

Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte de pressupost de despeses de personal i la seva execució.

Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que siguin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals i en matèria de prevenció i formació.

Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores, i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

Promoure la planificació i integració de la prevenció de riscos en el funcionament del Departament.

Coordinar i supervisar l'arxiu i el fons documental, l'atenció al públic, el registre general del Departament, i garantir l'aplicació de les directrius generals en matèria de planificació lingüística.

Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.data actualització (12/05/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya