Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals

    Organigrama

Responsable

Sra.   Begoña Vericat Beltran

Càrrec

subdirectora general de Recursos Humans i Relacions Laborals (e.f.)

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Proposar les polítiques de gestió de recursos humans del Departament, i executar i controlar la seva aplicació d'acord amb les polítiques del Govern.
b) Definir i unificar els criteris d'actuació en matèria de planificació i gestió del personal adscrit a les diferents unitats, garantint la seva adequació a la normativa vigent, i coordinar la seva implantació.
c) Dirigir l'assessorament en matèria de recursos humans als òrgans del Departament.
d) Supervisar l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost en matèria de personal, dirigir la seva gestió i controlar el seguiment de la seva execució.
e) Dissenyar, dirigir i coordinar la política de relacions laborals participant en les negociacions i en la resolució dels conflictes laborals.
f) Dissenyar i coordinar, a proposta de les unitats directives corresponents, els processos selectius de personal dins de l'àmbit de competències del Departament de Justícia, amb excepció del personal adscrit al servei de l'Administració de justícia.
g) Dissenyar i impulsar les polítiques que s'hagin de dur a terme en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals del Departament i dels organismes que en depenen, i supervisar i coordinar la seva execució.
h) Supervisar l'elaboració de les propostes de resolució de reclamacions, recursos i expedients disciplinaris.
i) Aplicar el règim disciplinari del personal del Departament, amb excepció del personal adscrit al servei de l'Administració de justícia, als centres penitenciaris i als centres de justícia juvenil.
j) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents en matèria de recursos humans, relacions laborals i seguretat i salut laboral, i col·laborar en la planificació de l'actuació del Departament en matèria de formació i divulgació dels seus àmbits competencials.
k) Establir els criteris de manteniment de la informació, difusió i publicitat de les matèries de la seva competència i informar els òrgans superiors del resultat de la seva aplicació.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (11/10/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya