Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Recerca

    Organigrama

Responsable

Sra.   Iolanda Font de Rubinat García

Càrrec

sub-directora general de Recerca

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 22

Funcions

La Sub-direcció General de Recerca té les funcions següents:
a) Assessorar i donar suport al director o directora general en la planificació, la coordinació i el
desenvolupament en matèria de recerca.
b) Promoure programes de formació i promoció del personal investigador i tècnic de suport a la recerca.
c) Coordinar l'elaboració, gestió i seguiment de pressupost de la Direcció General, en el marc del Pla de recerca
i innovació de Catalunya.
d) Elaborar informes sobre l'execució de les actuacions de la Direcció General a les universitats catalanes,
centres de recerca i institucions científiques.
e) Elaborar propostes de normativa en matèria de recerca científica i tecnològica.
f) Elaborar, coordinar i fer el seguiment de les publicacions, informes i estudis relatius a les actuacions i
programes de la Direcció General.
g) Realitzar l'anàlisi i disseny de polítiques públiques de recerca que siguin competència de la Direcció General
de Recerca.
h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

Components

De la Sub-direcció General de Recerca depenen els òrgans actius següents:
a) El Servei d'Estructures de Recerca.
b) El Servei de Planificació i Gestió de la Recerca.
c) El Servei de Programes.data actualització (17/05/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya