Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió Econòmica i Contractació

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Concepció Canela Giménez

Càrrec

sub-directora general de Gestió Econòmica i Contractació

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Desenvolupar els programes generals del Departament en matèria economicoadministrativa.

Preparar i estudiar l'avantprojecte de pressupost del Departament i controlar-ne l'execució.

Dirigir i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Departament.

Dirigir i controlar la gestió patrimonial dels béns mobles i dels béns immobles adscrits al Departament.

Proposar la política centralitzada de compres i logística del Departament i executar les actuacions que se'n deriven.

Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients de subministraments i compres i la prestació de serveis de logística del Departament.

Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients de contractació d'obres, serveis i subministraments i els convenis del Departament.

Proposar indicadors d'avaluació de l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en l'àmbit d'administració econòmica.

Dissenyar i impulsar indicadors per a l'anàlisi de la gestió de les compres i els subministraments, la proposta de mesures per a la seva homogeneïtzació i millora, així com l'anàlisi de costos per a la seva optimització.

Supervisar i analitzar el compliment dels aspectes econòmics dels contractes-programa dels organismes autònoms i entitats adscrites al Departament.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.data actualització (09/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya