Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea

    Organigrama

Responsable

Sr.   Gorka Knörr Borràs

Càrrec

delegat del Govern davant la Unió Europea

Adreça
Rue de la Loi, 227 Wetstraat, 227
Població
1040  Brussel·les
Telèfon
00 32 2 231 03 30
Fax
00 32 2 230 21 10
Adreça web
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat els dies
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

Important: Aquesta oficina està tancada a causa de la situació de crisi sanitària pel coronavirus.
Podeu fer el tràmit en línia a http://tramits.gencat.cat, presentar una Petició genèrica des d'aquest mateix web o enviar una consulta a http://gen.cat/contacte.

Funcions

  1. Exercir la representació, defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya i donar suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea.
  2. Impulsar la política i les actuacions del Govern davant la Unió Europea, i, en particular, coordinar la representació en les institucions i òrgans de la Unió Europea, analitzar-ne els mecanismes de participació i vetllar per la presència en el sistema de presa de decisions de la Unió, d'acord amb la legislació vigent.
  3. Fixar la posició de la Generalitat davant de les iniciatives legislatives de la Unió, facilitar l'aplicació del dret de la Unió, coordinar la gestió dels procediments d'infracció i mantenir la participació en els mecanismes de cooperació administrativa relatius al dret de la Unió, així com seguir les eventuals iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal de facilitar la posició de la Generalitat en les reformes.
  4. Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves implicacions envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de millorar-ne l'estatut en el si de la Unió.
  5. Mantenir contacte amb els mitjans de comunicació, en estreta coordinació amb la persona responsable de comunicació de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.
  6. Actuar com a òrgan de relació amb les delegacions o òrgans similars d'estats i d'altres territoris amb seu a Brussel·les, així com amb la representació permanent i altres organismes de l'Estat davant la Unió Europea.
  7. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.
El/la Representant Permanent davant la Unió Europea assumeix la titularitat de la Delegació del Govern davant la Unió Europea.

Normativa


data actualització (31/08/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya