Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ignasi Centelles Santana

Càrrec

Delegat del Govern davant la Unió Europea

Adreça
Rue de la Loi, 227 Wetstraat, 227
Població
1040  Brussel·les
Telèfon
00 32 2 231 03 30
Fax
00 32 2 230 21 10
Contacte
Adreça web

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 9:30 a 14 h.

Observacions

Visites concertades: eu@gencat.cat
Podeu fer el tràmit en línia a http://tramits.gencat.cat, presentar una Petició genèrica des d'aquest mateix web o enviar una consulta a http://gen.cat/contacte.

Funcions

Donar suport a la persona representant del Govern davant la Unió Europea en l'exercici de les seves funcions de representació, defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya i de suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea.

Donar suport a la participació de representants del Govern i de la Generalitat en les institucions i òrgans de la Unió Europea.

Realitzar les actuacions amb les institucions de la Unió Europea que siguin necessàries quan una proposta, iniciativa o decisió de la Unió Europea incideixi, directament o indirectament, en l'àmbit competencial de la Generalitat o n'afecti els interessos, i vetllar per la defensa de l'interès general de la Generalitat de Catalunya.

Fer el seguiment, influir i participar en el procés de presa de decisions, així com recaptar informació en relació amb iniciatives, accions o programes de la Unió Europea que afectin les competències o interessos dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

Coordinar les oficines sectorials adscrites als departaments o organismes de la Generalitat establertes a Brussel·les.

Promoure la projecció internacional de Catalunya en l'àmbit de la Unió Europea.

Donar suport als òrgans de la Generalitat competents en matèria d'acció exterior per facilitar la participació del Govern en les associacions i xarxes de cooperació territorial transfronterera i interregionals, en particular en l'àmbit europeu quan aquests són a Brussel·les.

Mantenir la relació amb els actors institucionals, socials o econòmics, que actuïn en l'àmbit de la Unió Europea.

Facilitar que els catalans i catalanes establerts a l'àrea territorial i funcional de la Delegació puguin fer efectius els drets que la normativa vigent els reconeix.

Exercir funcions de registre, si el departament competent en matèria d'acció exterior considera que l'àrea territorial i funcional ho requereix.

Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

 

El/la Representant Permanent davant la Unió Europea assumeix la titularitat de la Delegació del Govern davant la Unió Europea.


Normativadata actualització (17/04/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya