Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Laura Manso Cortés

Càrrec

Directora de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Àrea TIC) té les funcions següents:

a) Garantir l’alineament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les actuacions en transformació digital amb els objectius del Departament i el seu sector públic en el marc de l’estratègia corporativa de l’Administració de la Generalitat.

b) Participar en la definició del full de ruta de la transformació digital del Departament i el seu sector públic i elaborar un pla director de transformació digital alineat amb els objectius estratègics departamentals, conjuntament amb les unitats responsables del Departament.

c) Participar en la consolidació i la compartició del coneixement estratègic i funcional generat en la transformació digital del Departament i el seu sector públic per tal que esdevingui un actiu principal de coneixement; conjuntament amb les unitats responsables en matèria d’informació, formació i organització del Departament.

d) Col·laborar amb la unitat responsable en matèria d’organització per detectar oportunitats de transformació de processos de negoci basant-se en els eixos del Pla de Govern.

e) Coordinar i gestionar els recursos humans, tècnics i econòmics de l’àrea per assegurar que el pressupost TIC del Departament i el seu sector públic es planifica i s’executa eficientment.

f) Desplegar i coordinar conjuntament amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, les actuacions de l’àmbit TIC establertes en el Programa de ciberseguretat anual del Departament, en coordinació amb la unitat responsable d’aquest àmbit al Departament.

g) Acompanyar el Departament en el seu procés de transformació digital, proposant mesures per a la innovació i la transformació dels processos de negoci, l’aplicació efectiva del model de govern de la dada, i la implantació de les noves formes de treball, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent en matèria d’administració digital.

h) Construir i fer evolucionar les solucions TIC que donin resposta a les necessitats funcionals del Departament en col·laboració amb la unitat responsable de la funció organitzativa, assegurant la coherència transversal i l’evolució del conjunt de les solucions departamentals.

i) Promoure la utilització de solucions corporatives, components i plataformes tecnològiques d’ús comú, agilitzant els processos de construcció, entrega i operació, i aportant eficiència i eficàcia al Departament i el seu sector públic.

j) Orientar el Departament i el seu sector públic en l’aplicació, quan escaigui, de tecnologies emergents i disruptives que puguin aportar un valor diferencial en l’assoliment dels objectius del Pla de Govern.

k) Executar, desplegar i entregar el servei derivat de la implantació d’actuacions TIC del Departament fruit de l’estratègia de transformació digital del Departament, així com supervisar la gestió TIC del seu sector públic i donar-hi suport.

l) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament i el seu sector públic requereixen, tant dels serveis bàsics com del manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d’informació, i vetllar per la seva implantació adequada promovent l’acompanyament de les persones usuàries, la facilitat d’ús dels serveis TIC, i la millora tecnològica amb la qualitat, la seguretat i la disponibilitat requerida.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Components

L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està dirigida pel director o directora de l'Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament, quant a les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, quant a les tecnologies de la informació i les comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes establerts pel Govern.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans necessaris per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, d'acord amb la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.
data actualització (18/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya