Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Coordinació Administrativa (Subdirecció General Tècnica)

    Organigrama

Responsable

Sr.   Víctor Campaña García

Càrrec

responsable de Coordinació Administrativa (Subdirecció General Tècnica)

Adreça
Avinguda de Serra Galliners, s/n (Universitat Autònoma de Barcelona)
Població
08193  Cerdanyola del Vallès
Telèfon
93 586 79 86
Fax
93 586 79 38
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar i coordinar  l'agenda del  subdirector  general Tècnic.

Filtrar les trucades telefòniques i les visites, per tal de permetre una correcta previsió i optimització del temps del subdirector General Tècnic.

Coordinar  el registre d'entrada i sortida de la documentació generada en la Subdirecció General Tècnica, per tal de realitzar la seva derivació a les unitats que correspongui.

Fer la recepció documental de tota la documentació generada pels tècnics que  formen part  de  l'esmentada  Subdirecció.

Gestionar les despeses menors del fons de maniobra i fer l'arqueig corresponent.

Actualitzar, classificar i mantenir l'arxiu de tots els temes, tant puntuals com generals de la Subdirecció General Tècnica.

Fer la recepció i distribució, per al seu posterior tràmit, de  les factures originades per concursos, propostes d'actuació i autoritzacions de comandes,  generades des de la Subdirecció General Tècnica i des de les Regions d'Emergències.

Supervisar i gestionar la documentació tècnica i administrativa derivada de les inspeccions a establiments i locals de pública concurrència a tota Catalunya, així com la pròpia generada pels concursos d'adquisició i subministrament de béns, serveis, expedients plurianuals i de rènting.

Recopilar i mantenir informàticament actualitzades les bases de dades relatives a la Subdirecció General Tècnica.

Realitzar els tràmits adients relatius a les campanyes divulgatives pel que fa al tema de prevenció.

Traduir documents, estudis tècnics, normes UNE-EN i UNE-EN ISO.

 Redactar escrits, entre d'altres, en castellà, anglès i francès.

Controlar les publicacions al DOUE,  i/o al DOGC  pel que fa a concursos, subhastes, adjudicacions / ampliacions i pròrrogues de contractes.

Contactar amb els proveïdors.

Coordinar i fer el seguiment , dins del  seu àmbit d'actuació,  de la tramitació administrativa  dels recursos humans.

Atendre i resoldre totes aquelles incidències que, per a la seva tipologia, es poden resoldre des de la mateixa secretaria.

Realitzar totes aquelles funcions relacionades amb el lloc de treball de responsable de secretaria de la Subdirecció General Tècnica,  que li siguin encomanades pel seu superior jeràrquic.

data actualització (01/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya