Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable d'Enginyeria i Gestió Energètica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sara Oro Casanovas

Càrrec

responsable d'Enginyeria i Gestió Energètica

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar i establir criteris i propostes d'actuació de reducció de consum energètic i despesa econòmica en tots els edificis del Departament per aplicar el Pla d'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, i fer-ne el seguiment.

Planificar i definir els criteris d'enginyeria tecnicoeconòmics per aplicar en tots els edificis del Departament el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya (2018-2022), i fer-ne el seguiment.

Planificar la implantació de sistemes de gestió energètica segons la norma europea UNE-EN ISO 50001:2011 en tots els edificis del Departament, i establir els criteris per obtenir els distintius, les etiquetes i les certificacions acreditatives en l'àmbit de l'enginyeria i l'energia, segons la legislació europea i nacional vigent.

Elaborar el Pla de reduccions de potències contractades en tots els edificis del Departament, implementar-lo i fer-ne el seguiment.

Definir indicadors energètics i elaborar un benchmarking dels edificis del Departament per optimitzar els costos de funcionament dels immobles, establir les prioritats en les actuacions d'enginyeria i elevar-les al superior immediat.

Analitzar i avaluar els diferents programes d'ajudes i subvencions com el fons FEDER o el programa europeu SHERPA (intercanvi de coneixements en renovació energètica d'edificis per part de les administracions públiques) per proposar actuacions d'estalvi i eficiència energètica en els edificis del Departament.

Exercir de gestor energètic i interlocutor tècnic amb la Comissió Central de Subministraments del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en tot allò que faci referència a l'àmbit energètic.

Analitzar les actuacions de les empreses comercialitzadores i distribuïdores d'energia, mitjançant informes avaluadors que són elevats al seu superior jeràrquic.

Supervisar les condicions contractuals de les empreses comercialitzadores i distribuïdores d'energia de tots els edificis del Departament, d'acord amb el marc legal vigent, i gestionar les addicions, supressions i modificacions dels punts de subministrament establerts.

Analitzar el comportament dels mercats energètics i seguir l'evolució dels preus de l'energia per proposar aplicar mesures d'estalvi en els edificis del Departament que repercutiran en una reducció de la despesa pública.

Assessorar en matèria d'enginyeria i gestió energètica la Unitat de Planificació i Infraestructures, així com qualsevol altra unitat directiva o organisme autònom del Departament d'Interior.

Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (18/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya