Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Intervenció Adjunta per al Control de les Entitats Sanitàries

    Organigrama

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Impulsar, dirigir, coordinar, controlar i executar, en el marc del pla de control financer, les funcions de control sobre les entitats sanitàries.
b) Planificar, coordinar i verificar les actuacions relatives a l'exercici de la funció interventora, al control posterior i a d'altres modalitats de control d'acord amb la normativa vigent.
c) Impulsar, dirigir i verificar el control sobre les subvencions i ajuts.
d) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries que li competeixen.
e) Controlar i coordinar les tasques, funcions i competències específiques que necessiten un exercici centralitzat, d'acord amb els criteris i instruccions que la Intervenció General determini, i donar l'assistència oportuna perquè es puguin dur a terme.
f) Fer les designacions que calgui relatives a la comprovació material d'inversions, dins de l'àmbit competencial que li correspon.
g) Coordinar, inspeccionar, assessorar i impulsar les actuacions dels òrgans de control intern de les entitats sanitàries.
h) Assessorar els òrgans responsables de gestionar recursos públics en les entitats públiques en l'àmbit de les seves competències.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (01/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya