Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Suport Administratiu (SCT)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Fina Mañas Martinez

Càrrec

Responsable de Suport Administratiu

Adreça
Plaça d'Espanya, 1
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Fax
93 567 40 01

Funcions

Gestionar, coordinar i fer el seguiment de l'activitat administrativa del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona.
Gestionar les bústies de correu electrònic, així com  les comunicacions i les peticions formulades pels diferents cossos policials i d'altres administracions.
Representar el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona a les diferents comissions de seguiment relacionades amb la gestió administrativa integral de l'edifici.
Informar diàriament el cap del servei territorial de Trànsit de Barcelona sobre l'activitat i gestió administrativa de les unitats, rebre'n les instruccions pertinents i transmetre-les a les diferents unitats del Servei .
Gestionar el règim interior, majordomia i parc mòbil adscrit al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona.
Gestionar, coordinar i fer el seguiment de les incidències en matèria de recursos humans del personal adscrit al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona. 
Organitzar i donar suport a les actuacions administratives del cap del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, així com de les relacions administratives entre les diferents seccions i responsables del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona.
Gestionar els escrits de queixes ciutadanes en relació amb actuació d'agents de trànsit i fer el seguiment i recepció de les respostes trameses per les diferents àrees regionals de trànsit, així com portar-ne un registre.
Convocar i preparar les reunions de coordinació territorial, tant internes com externes, dins de l'àmbit de competència del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona.
Gestionar els desplaçaments dels diferents responsables del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona en el marc de les competències d'aquest Servei.
Coordinar la gestió documental de les unitats del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona.
Gestionar i fer el seguiment dels expedients econòmics que es deriven de l'activitat pròpia del Servei Territorial.
Altres funcions de naturalesa anàloga que li puguin ser encomanades pel seu superior jeràrquic.


data actualització (14/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya